COMFYTEX BIOPROTECT

Mikroorganizmalar, soluduğumuz havada, vücudumuzda, toprakta ve temas ettiğimiz bütün yüzeylerde bulunabilir. Beslenme kaynağı, yeterli sıcaklık ve nem oranı, gelişmeleri için gerekli ortamı oluşturur. Tek bir bakteri ile başlandığında, yaklaşık 9 saat sonra 6 milyar bakteri meydana gelmektedir.

Tekstiller, mikroorganizmaların büyümeleri için gerekli ortamı sağladıklarından, mikroorganizmaların güçlenerek büyümesi, kötü kokulara yol açabildiği gibi, görsel bozulmalara, ürün kullanım ömrünün azalmasına ve insan sağlığı üzerinde potansiyel tehlikelere sebep olabilir.

BioProtect kumaşlar hedef mikroorganizmaların tamamı üzerinde kontrol edici etkiye sahiptir ancak doğal deri florası üzerine etkisi yoktur. BioProtect kumaşlar hem yatağı hem de kullanıcıları mikrobiyal saldırılar sonucunda oluşacak zararlardan korur. BioProtect kumaşlar; Bakterilerin, mantarların ve ev tozu akarlarının çoğalmasını engeller. Bakterilerin patojenik ve allerjenik etkilerini azaltır. Kötü kokuları azaltır. Gıda esaslı biyolojik bir üründür. İnsanlar üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur.