COMFYTEX NEUTRALIZER

Kötü kokuları yok etmenin geleneksel yolları iyi bir koku ile kötü kokuyu bastırmak olmuştur. Böylelikle kötü koku yok edilmek yerine bastırılmaktadır.

Neutralizer teknolojisi, var olan teknikleri farklı bir yaklaşım ile ele alarak tekstil ürünündeki kötü kokuları nötralize etme özelliğine sahiptir. Neutralizer teknolojisi kokunun mekanizması üzerine etki ederek yok eder. Böylece ürün hijyenitesinin ve tazeliğinin uzun süre korunmasını sağlar.

Neutralizer yatak kumaşları yatak üzerindeki kötü kokuları yok ederek uyku ortamının daha temiz ve daha doğal kalmasını sağlar.